Mateřská a rodičovská dovolená v číslech

Očekávání nového přírůstku do rodiny je jedním z nejkrásnějších období v životě ženy. Tato radost s sebou nese však i komplikace, a to převážně ve chvílích, kdy se nastávající maminky snaží zorientovat v legislativě a zjistit, na jakou výši příspěvku během mateřské a rodičovské dovolené budou mít nárok. A po zjištění měsíční podpory rozhodně trable nekončí!

morguefile.com 

Mateřská a rodičovská není totéž!

V posledních letech se příspěvky od státu související s porodným, mateřskou a rodičovskou dovolenou několikrát změnily. Z toho důvodu málokterá „těhulka“ tuší, podle jakých kritérií si může vypočítat svou budoucí „výplatu“. „Přídavky po dobu mateřské dovolené (peněžitá pomoc v mateřství) nepřipadají ze zákona všem ženám. Nárok na ně mají maminky, které jsou v den nástupu na mateřskou dovolenou v zaměstnaneckém poměru a předchozích 270 kalendářních dní řádně platily zdravotní pojištění,“ říká Mgr. Jana Skalková, specialistka z HR oddělení společnosti ČSOB a dodává: „Rodičovská dovolená pak navazuje na tu mateřskou a o její délce rozhodují rodiče sami. Nejčastější je délka do 3 let věku dítěte. Rodičovský příspěvek pobírají všechny ženy (popř. muži). V případě, že nesplní rodička podmínky pro výplatu mateřské, začne pobírat rodičovský příspěvek ihned po narození dítěte. Jeho výše koresponduje s délkou rodičovské dovolené.“ V letošním roce se změna nejpodstatněji dotkla porodného. Nárok na něj má pouze prvorodička. Předpokladem však je, že příjmy rodiny nepřevyšují 2,4 násobek životního minima (cca 14 000 Kč čistého příjmu).

Drahá záležitost

Výživa dítěte není z finančního hlediska nejlevnější záležitostí. Peníze, které rodič dostane od státu, ani zdaleka nepokryjí náklady, které jsou spojené s výchovou, výživou a celkovým rozvojem dítěte. Podle statistiky OECD je Česká republika jednou ze zemí, která má velmi nízký podíl pracujících žen, matek dětí ve věku do 6 let. Současně je u nás nízká návratnost žen na původní pracovní pozice. Ještě aby ne! Vrátit se po 3 a více letech k některým oborům není jednoduché, leckdy spíše nemožné. Mateřství v ČR tak staví ženy do sociální izolace, ta se projevuje i na snížení jejich životní úrovně. Problémem je, že málokterý zaměstnavatel nabízí maminkám (a tatínkům) volbu zapojit se do pracovního procesu i při rodičovské dovolené.

Zpátky do práce…

Málokterá z maminek zvládá výchovu dítěte s úsměvem na tváři po celou dobu trvání rodičovské dovolené. V určitou chvíli se leckterý rodič ztratí v záplavě plenek a hraček a zatouží po kolektivu svých bývalých kolegů. A proč si tedy nenabít pomyslné baterky v práci mezi pohodovými lidmi, kde si k tomu můžete ještě přivydělat?

Tip: ČSOB Program pro maminky a tatínky

Čím dál více firem udržuje se zaměstnanci spojení po celou dobu rodičovské dovolené, což je výhodné pro obě strany. Rodič neztratí kontakt s prostředím, ve kterém pracoval, a zaměstnavatel nepřijde o zkušenou ženu (muže). Odpadne mu tak složité zaškolování navrátivších se maminek a tatínků do časem pozměněného prostředí firmy. Například společnost ČSOB nabízí svým zaměstnancům možnost zapojit se do ČSOB Programu pro maminky a tatínky. Maminky (a tatínci) si tak mohou zvolit, kdy se do práce, byť jen na částečný úvazek nebo v podobě pružné pracovní doby, vrátí. Rodiče jsou tak po celou dobu své nepřítomnosti informováni o dění ve firmě, kdykoliv se mohou na zkrácený úvazek zapojit do pracovního procesu a stát se součástí menších projektů společnosti. Velikou výhodou je i možnost sebevzdělávání po celou dobu nepřítomnosti ve firmě, kariérní posun tak nemusí být rodičovskou dovolenou přerušen.

Foto: www.morguefile.com

Drupal Theme by InterFace